NL EN

CUYPERS & Q ARCHITECTEN

Een stedelijke plint met een praktijk over 2 bouwlagen en patio, een triplex woning met inpandig terras en balkon, en een volwaardige daktuin met zicht over Antwerpen. Boven het terras werd een afgezonderde tuinkamer gerealiseerd aansluitend op de daktuin. De tuinkamer zorgt voor beschaduwing en geeft karakter aan het dubbelhoge terras dat hierdoor de atmosfeer van een buitenkamer krijgt. Het gebouw is opgevat als een massief en brutaal betonnen karkas, ingevuld met glas en enkele vaste ruimtescheidende meubelobjecten. De massa zorgt voor voldoende thermische inertie en genivelleerd comfort. De beglazing is zo geplaatst dat passieve winsten in de winter en voldoende schaduw in de zomer het klimaat natuurlijk en leefbaar houden.


Op het perceel waar vroeger twee oude volkswoningen moeten hebben gestaan was een gapend gat, met een achterliggende gelijkvloerse werkplaats. Tegenover het perceel lag een open braakliggend terrein, gebruikt als van de lokale politie. Een stedelijke plint met een praktijk over 2 bouwlagen en patio, hierboven een triplex woning met inpandig terras en balkon naar de wijk en een volwaardige tuin op het dak met zicht over de skyline van antwerpen. Boven het west-georienteerde terras werd een volledig afgezonderde tuinkamer gerealiseerd aansluitend op daktuin en enkel bereikbaar via buitentrap of lift. Deze tuinkamer zorgt voor beschaduwing en overdekt karakter van het dubbelhoge terras dat hierdoor de atmosfeer van een buitenkammer krijgt. De gestapelde stad is, ondanks het uitgebreid programma alsnog een groene oase is in de dichtbebouwde binnenstad. Door het ter beschikking stellen van een gemeenschappelijke wagen, kan iedereen optimaal gebruik maken van fiets of openbaar vervoer. Het braakliggend terrein aan de overkant werd ondertussen werd in overleg tussen stad en buurt deels bebouwd met een nieuwe jeugdherberg. Het resterend terrein volledig en definitief herbestemd en heraangelegd als volwaardige openbare ruimte en buurtplein.


energiewaarden K33 - E47