NL EN

NIEUWBOUW KANTOOR, DAM

Op stedenbouwkundig vlak kan het project gelezen worden als paradigma van een strategie om voor zogenaamde restgebieden een geschikt programma te zoeken en architecturaal te vertalen. Gekneld tussen een havenweg en de hoge keermuur van een HST-lijn tracht het project een zinnige dialoog met de omgeving aan te gaan.


Het bouwvolume volgt de wigvormige perceelsgrens waardoor het gebouw een sterke horizontale dynamiek krijgt. Strakke gevels in wit architectonisch beton en doorlopende verdiepingshoge ramen versterken daarbij de sculpturale expressie van het gebouw. In contrast hiermee brengen de met hout beklede traphal en de terrassen op de kop het gebouw weer naar een menselijke schaal en vormen ze een zacht accent in deze industriële omgeving.Door een semi-transparant scherm en aangepast materiaalgebruik op het gelijkvloers wordt het openbaar domein visueel onder het gebouw doorgetrokken en krijgt het gebouw zijn open karakter. De beglaasde voorgevel verlevendigt overdag het straatbeeld door de zichtbare commerciële activiteit en ’s avonds door een aangepaste verlichting.Constructief is het gebouw tot zijn essentie herleid: een skelet van kolommen, balkloze vloeren en een stijve betonnen kern. Deze eenvoud van opzet resulteert in een open plan dat door de gebruiker vrij kan ingedeeld worden als kantoren of toonzalen. Door een vaste modulering in de gevelopbouw en een dicht raster van technische voorzieningen wordt een maximale flexibiliteit van indeling bereikt.