NL EN

SCHOLEN VAN MORGEN - NIEUWBOUW SCHOOL WOUDLUCHT

Woudlucht is een school met veel gelaagdheden en gevoeligheden: gemengde leeftijden, verschillende opleidingen en een grote vraag naar differentiatie en extra zorg maken het tot een complex geheel. Het werd een uitdaging om een school te maken op schaal van deze gebruikers. Het nieuwe Woudlucht is een multifunctionele accommodatie geworden en wijkt af van het 20ste -eeuwse model van een schoolgebouw met klassen, afgelijnde speelplaats, schoolpoort ed. Het vertaalt zich als een leerlandschap, dat intuïtief kan worden gebruikt, dat inspireert en zich flexibel opstelt naar gebruikers en omgeving.

Het perceel van Woudlucht grenst aan het Heverleebos dat garant staat voor een indrukwekkende setting.


Terwijl we aan de Huttelaan de lengte van het bos accentueren, verkleinen we de korrel van het gebouw naar de zijden die begrensd worden door villa’s en private tuinen.
De schoonheid, de rust en het groene karakter van de site is een opmerkelijke meerwaarde, waardoor we veel aandacht besteden aan de relatie tussen binnen en buiten, bebouwd en niet bebouwd.
Het ontwerp is opgevat als een ‘terminal’ met een aantal ‘geschakelde volumes’. De haven biedt onderdak aan de gemeenschappelijke functies, terwijl de autonome, ‘ingeplugde’ gebouwen de specifieke lokalen betreft. Het praktijkgebouw dat aansluit bij de bestaande moestuinen en de serres heeft qua volumetrie een industrieel karakter, maar vindt aansluiting bij de schooltjes door het materiaalgebruik.
Voor een maximale compactheid kozen we ervoor een deel van het terrein uit te graven, met een gunstig gevolg voor het ruimtegebruik en de kostprijs in realisatie. De sporthal en de aanpalende ruimten komen zo op de -1 te liggen en sluiten aan met het open parkeerdeck. De schooltjes voor kleuter- en basisschool zijn voorzien op 3 lagen i.p.v. 2. Deze extra laag geeft meer spanning in de cluster van gebouwen en maakt het terrein boeiender als speel- en zichtveld. De stapeling van functies wordt versterkt door de speelplaatsen op het dak: zo wordt elke meter¬ minstens twee-, drie- of vierdubbel gebruikt.
Om de campus boeiend te maken, hebben we afgetast hoe we binnen de grenzen van een haalbaar project meerwaardeplekken kunnen genereren. Door gangen plaatselijk te verbreden, functies samen te voegen of doorzichten te maken, geven we extra dimensie aan het programma.


project Woudlucht is een van de schoolvoorbeelden van Scholen van Morgen