NL EN

BOUWEN VAN SPORT- EN JEUGDCOMPLEX

Het project tracht het groene karakter van de omgeving en de doorwaadbaarheid van het terrein zo veel mogelijk te bewaren door met een compact volume aan te sluiten op de bestaande infrastructuur.
Een hernivellering van het terrein maakt integraal deel uit van het ontwerp en geleidt de belangrijkste zachte verkeersstromen doorheen het nieuwe sport- en recreatiepark. Insnijdingen met groene taluds creëren een zachte en intieme sfeer als tegengewicht voor de massiviteit van de omringende bebouwing.


De drie hoofdvolumes, sporthallen en zwembad worden gelinkt door een sleutelmodule met ondersteunende functies. Centraal in de sleutelmodule vormt de ontvangsthal met overdekte buitenruimte een rustpunt op een belangrijk fietstraject tussen stadskern en hinterland.
Zo krijgt het complex een gezicht naar zowel de stadskern als de ruime omgeving en functioneert het als een stadspoort voor zachte weggebruikers.In de ontvangsthal maken een monumentale open trap en een opengewerkte kern de horizontale gelaagdheid van het gebouw leesbaar voor de bezoeker: jeugd, sport en bezoekers beschikken elk over hun verdieping.
Alle diensten en ruimtes worden rechtstreeks vanuit de kern bediend en maken bijkomende horizontale circulatie overbodig. Een aaneenschakeling van publieke ruimtes met vides en transparante wanden geven het gebouw een open karakter en zorgen voor verrassende doorzichten.
Een contrasterende gevelbekleding van donkere leien voor de sporthal en lichte geprefabriceerde betonpanelen voor de sleutelmodule verlenen aan het gebouw een heldere functionele expressie.