NL EN

UITBREIDING VAN STADSHUIS MET ZORGWONING

Een jong gezin, wonend binnen de historische stadskern van Antwerpen kocht een aanpalende meergezinswoning om hier een 2-ledig bouwproject te realiseren: de uitbreiding van hun bestaande eengezinswoning en de realisatie van een aparte inclusieve nieuwbouw eengezinswoning voor hun zorgbehoevende ouder met een toegankelijke plek voor een praktijkruimte.
Dit dubbelproject speelt in op de verschillende noden van wonen in de stad. Door zijn gelaagdheid, de integrale toegankelijkheid van de uitbreiding en de verwevenheid van functies, is het een weerspiegeling van het leven van een gezin doorheen de tijd. Flexibiliteit in tijd en ruimte maken wonen in het centrum aantrekkelijk op lange termijn.