NL EN

GREEN DEAL CIRCULAIR BOUWEN

Met het onderzoeksproject ‘De gids voor een circulaire scholenbouw. Van ambitie tot implementatie en maatschappelijke integratie’, ondersteund door Vlaanderen Circulair en gesubsidieerd door Vlaio, hebben we onderzoek verricht naar verschillende manieren om in te zetten op de bewustmaking van opdrachtgevers en gebruikers van scholenbouw.
We konden vaststellen dat er zeker ambitie en enthousiasme aanwezig zijn bij projectleiders en schoolbesturen om circulariteit te implementeren in de bouw en de exploitatie van de school. Naast kennisgebrek zijn er ook een aantal systeemknelpunten die deze implementatie tegenwerken. Zo zijn er vaak drempels op het circulaire pad die worden ervaren op beleidsmatig, financieel en juridisch vlak. Daarnaast kan ook de pedagogische visie een drempel vormen om verder in te zetten op circulariteit.
Doorheen bevragingen, gerichte workshops en onderzoek in binnen- en buitenland hebben we de leerlessen en nog bestaande systeemknelpunten in kaart gebracht.
In de formulering van deze knelpunten schuilen tevens oplossingen en kansen waarop wij onze verschillende expertises en invalshoeken hebben losgelaten.
Ten slotte werd gewerkt aan de uitwerking in de vorm van een 'hands-on' gids.
De gids wordt in het najaar 2024 gepubliceerd.