NL EN

TIJDELIJKE HUISVESTING LYCEUM LAKBORS

Realisatie van tijdelijke huisvesting voor Lyceum Lakbors


De vraag voor een tijdelijke (en betaalbare) school resulteert in een logisch opgebouwde structuur, waarbij getracht wordt zoveel mogelijk te werken met uitleenbaar materiaal.

Het concept wordt voorzien in een zo compact mogelijke opbouw, waarbij 2 bouwlagen de maatstaf geven.

Op de gelijkvloers wordt er zoveel mogelijk voorzien in praktijklokalen, waarbij op de 1ste verdieping de leslokalen worden georganiseerd. Voor toegankelijkheid wordt er 1 leslokaal voorzien op de gelijkvloers.

Deze lokalen geven de grootte en contouren van het gebouw aan.

De administratieve functies, evenals de sanitaire functies worden voorzien in de ‘binnenkamer’ van het bouwvolume.

Er is geopteerd voor buitenpasserellen, aangezien dit het aantal uit te lenen (container) units beperkt evenals de te verwarmen ruimtes. Tevens worden deze buitenpasserellen voorzien van overdekking. Deze overdekking kan daardoor ook in 1 keer gezien worden als de overdekte speelplaats, Hierdoor wordt de oppervlakte ‘dubbel’ gebruikt en dus minimaal gehouden.