NL EN

GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN LINDENPARK

Op een open terrein in Schilde worden volgens een masterplan, opgemaakt in 2016 door ontwerpbureau BRUT, enkele resterende prefablokalen gesloopt en de bouw gepland van een gemeenschaps-centrum, chiro-lokalen, een speelweide, zone voor sociale woningbouw en een buurtparking. De nieuwe Chirolokalen en bijhorend speelplein zullen in het groene, open landschap een rustpunt worden voor de buurt. Ze worden een plek waar verenigingen en burgers elkaar kunnen ontmoeten. In eerste fase wordt een bouwvolume gevraagd waarin zowel de jongens- als de meisjeschiro hun onderdak zullen vinden. Een polyvalente zaal voor de jeugd, 7 jeugdlokalen en bijhorend sanitair, berging en keuken vormen het programma.


Sinds toewijzing van de opdracht in 2018 werden, na brede bevragingen, diverse scenario’s en bouwvolumes met het bestuur en Chiro geëvalueerd om de meest optimale inplanting en functionaliteit te bekomen binnen de beschikbare middelen. In een latere fase is er nog ruimte op de site voorzien voor de realisatie van een gemeenschapscentrum zodat beide publieke gebouwen grenzen aan een gedeeld voorplein.
Het Chiro-gebouw ligt halverwege de site en flankeert de parking en een terrein voor sociale huisvesting waar, volgens het masterplan, een uitbreiding van de wooncapaciteit wordt voorzien. Het plein voor het Lindenpark krijgt een meer verhard stedelijk karakter en kan dienst doen als ontvangstplein. Het nieuwe gebouw voor Chiro is een cirkelfragment en richt zich met zijn brede raampartijen volledig naar de groene speelweide achteraan het binnengebied. De gebogen meer gesloten voorgevel is uitnodigend en bereikbaar voor bezoekers voetgangers, fietsen en hulpdiensten. Leveringen voor o.a. de jaarlijkse kampen van de Chiro kunnen vlot gebeuren via de parking zodat er geen voertuigen op de speelweide moeten komen en er een duidelijke scheiding is van gemotoriseerd verkeer en zwakkere weggebruikers. Hierdoor ontstaat een veilige en groene recreatiezone voor de lokale jeugd. De gevels worden afgewerkt met een onderhoudsarme houten bekleding die het natuurlijke karakter van de site versterkt.
Een strakke opbouw van balken en dragende wanden en licht hellend dak zorgen binnenin voor maximale flexibiliteit en zijn onderhoudsarm in gebruik. Drie lokalen worden van elkaar gescheiden door opengaande schuifwanden, zodat de lokalen samen ook dienst kunnen doen voor evenementen buiten de jeugdwerking.