NL EN

BASISSCHOOL HORIZON BORGERHOUT

Deze opdracht betreft de renovatie van de buitenspeelruimte van de basis- en kleuterschool in een dichtbevolkte en dichtbebouwde wijk in Borgerhout. We voorzien een nieuwe luifel die de oppervlakte van de speelplaats vergroot en een nieuw sanitair blok.

Voor de nieuwe luifel wordt er gekozen voor een centraal volume, dat op een subtiele wijze aansluiting zoekt bij de bestaande. De centrale opstelling zorgt er enerzijds voor dat de klaslokalen in het schoolgebouw nog steeds maximaal profteren van daglicht, anderzijds levert het een boeiende en leesbare ontsluiting voor het bestaand schoolgebouw waar de luifel centraal vanuit de aanwezige trappenhal via het tussenbordes kan worden betreden.