NL EN

SCHOLENCOMPLEX PARKPOORT HEVERLEE

Het betreft de inbreiding en renovatie van het scholencomplex Parkschool SKLO-SBLO. De site is samengesteld uit een cluster van gebouwen en tijdelijke invullingen, de school vraagt om te zoeken naar een duurzame oplossing op het terrein met behoud van de waardevolle gebouwdelen en de vervangbouw voor de containerklassen met aandacht voor de specifieke gebruikers.


Om plaats te maken voor de inbreiding, slopen we een deel van de aanbouwen en het centraal gelegen paviljoen. De hoofdbouw aan de Geldenaaksebaan wordt uitgebreid volgens de bestaande structuur en het gebouw van de turnzaal blijft behouden. De bestaande vleugel van de kleuterschool wordt uitgebreid met een passerelle en uitgezuiverd. Zo krijgen de gebouwen en de open ruimte een duidelijke structuur.
De uitbreiding vertaalt zich in twee gebouwen die zich morfologisch inpassen in de woonwijk aan de andere kant van het terrein. Elk van die gebouwen bestaat uit twee vleugels, centraal verbonden door een grote serre die fungeert als overdekte speelruimte en circulatie. De ruimte tussen de gebouwdelen wordt ingedeeld als buitenkamers zodat alle groepen kinderen hun eigen plek krijgen.
Door de materialisatie van de gebouwen met een betonnen plint en groene zink passen ze zich qua toon aan aan de woonwijk. Het groene glas vindt aansluiting met de zink. Eenzelfde pallet wordt toegepast op de vernieuwde delen en vleugel van de voorbouw en maken de site tot één campus.