NL EN

KINDERCAMPUS THEODOOR

De kindercampus is opgevat als een aaneenschakeling van straten, pleinen en informele ontmoetingsplekken en scheppen een kader voor het sociale leven in dit gebouw dat een kinderdagverblijf, kleuter- en basisschool, scoutslokalen en kantoren voor Huis van het Kind en CAW op de site van de VUB verenigt. Een heldere, leesbare structuur van de gebouwen, een duidelijke routing en een hoog ambitieniveau qua duurzaamheid, liggen aan de basis van dit ontwerp.


We kozen hier voor een opbouw in het bestaande talud van de site, grenzend aan het natuurgebied om de schaal en de beleving van gebouw en omgeving maximaal af te stemmen op de gebruikers. Dit in tegenstelling tot de rest van de 'betonnen' site van de huidige universiteitscampus. De integratie van groen en licht op de volledige kindercampus staan centraal.
Het gebouw zal ook openstaan voor mensen uit de buurt om de wijk en de campus meer aan elkaar te linken. Belangrijk bij een gebouw met zovele gebruikers is ook de leesbaarheid, de integrale toegankelijkheid en de logische, heldere routing.
Het materialenpallet is, ook in functie van de duurzaamheidskeuzes en de akoestiek, afgestemd op die integrale beleving: warme, duurzame en onderhoudsarme materialen in een aangenaam kleurenpallet geven de campus haar eigenheid.
De aanleg kadert in een masterplan van de hele site (door omgeving) waar minder verkeer en meer groen is voorzien op de gehele campus. Het plan voorziet in een autoluwe site op termijn. We volgen ook op ons terrein het STOP-principe met gescheiden verkeersstromen voor leveringen.
Anderzijds zoeken we aansluiting bij de beschermde, aangrenzende natuurzone NATURA 2000 om ook een natuurbelevingsroute te integreren in het pedagogische project van de kindercampus (natuurbewustzijn, milieu-educatie, waterzuivering, wadi, biodiversiteit, fauna en flora,…). Het gebouw zelf is een compacte structuur met een vrije invulling voor maximale flexibiliteit.
De daken fungeren als groendaken, als verharde en niet-verharde speelplaatsen om de impact op de grond te verkleinen.