NL EN

NIEUWBOUW GEMENGD GEBOUW MET WONINGEN, SPORTUITRUSTING, CRECHE EN PARKING

Deze opdracht bestond er in om een uitgebreid programma van eisen op één plek in het hart van Molenbeek te voorzien. Het project heeft een sleutelfunctie en markeert daarom de plek voor de wijk en heeft een bindende factor voor de bewoners en gebruikers.
Door de combinatie van verschillende entiteiten worden de doelgroepen gemengd in een gebouw, waardoor een sociale cohesie ontstaat die tot in de hele wijk voelbaar wordt. Het stapelen van die entiteiten of functies is dan ook het uitgangspunt voor de conceptuele benadering van het project. Vanuit een slimme organisatie en een doordachte constructie ontstaat een gebouw dat meer is dan de stapeling van haar functies alleen.


Het gebouw is opgebouwd in lagen, elk met een eigen karakter, maar onderling diagonaal verbonden. Die diagonale doorzichten bevorderen de sociale cohesie, onderstrepen de ruimtelijkheid van het project en vergroten de betrokkenheid van alle partijen. Omdat sociale interactie een belangrijk uitgangspunt was is er een routing voorzien doorheen het gebouw d.m.v. trappen. Ook wanneer je de liften gebruikt om naar de hogere verdiepingen te gaan, kan je er niet omheen; je merkt, ziet en voelt de sfeer van het sportgebeuren van de onderste verdiepingen in elke hoek.
De publieke inkomzone is opgevat als een drempelloos ontvangstplein waarin de cafetaria en lounge, met zicht op de grote polyvalente sportzaal, zijn ondergebracht. De verdieping erboven is uitgerust met een kleinere sportzaal en zaal voor boks- en gevechtsporten. De verschillende ruimtes worden zodanig in elkaar verweven dat onderlinge interactie wordt gecreëerd. Geïnteresseerden of toeschouwers kunnen ten allen tijde de trainingen of wedstrijden aanschouwen.


De bovenste bouwlagen worden voorzien voor wonen on top. Het is zodanig ontworpen, dat het als een soort dorpskern fungeert, samen in een trapsgewijze afbouw met maximale aandacht voor de buitenkwaliteit. De woningen hebben een collectieve tuinzone, geschikt voor Urban Farming.


Een intelligente stapeling van structuurschema’s maakt het mogelijk diverse programma’s op een kleine site te combineren. De functies zijn in de stapeling ingeplant volgens ruimtelijke logica, van meer privaat bovenaan, naar meer publiek onderaan.