NL EN

STEDELIJK ONDERWIJS - NIEUWBOUW SCHOOL TIP TOP

De site is gelegen in Deurne-Zuid, tussen het Rivierenhof en de Luchthaven, een groene wijk die ook het Boekenberg- en Te Boelaerpark als troeven heeft. Centraal op het terrein staat het gebouw Den Tip dat tot begin 2014 in gebruik was als ontmoetingscentrum. Aan de straatzijde ligt een grote open ruimte die deels als verharde sportruimte is ingericht. Dit groene voorplein met enkele mooie grote bomen, speeltuin en speelvelden heeft een grote aantrekkingskracht op de bewoners van de buurt.


Den Tip werd omgevormd tot een schoolgebouw voor kleuterklassen en 6 lagere schoolklassen. In het bestaande gebouw kunnen 9 reguliere klaslokalen worden ingericht, 2 lokalen voor LBV, lokalen voor administratie, leraren en directie en sanitair.
De bestaande afsluitmuur wordt afgebroken om de achterliggende speelplaats en nieuwe schoolgebouw te verbinden met het groene voorplein. Hierdoor ontstaat zowel een visuele als fysieke link en komt het bestaande gebouw terug vrij te staan, centraal op het plein. Een metalen luifel en sanitair blok verbindt beide open ruimten met elkaar.
Achter het gebouw, op de locatie van de modulaire units, bouwen we een nieuwbouwvolume met de turnzaal, refter en een klaslokaal voor de instappers. Buiten de schooluren dient de infrastructuur maximaal beschikbaar gesteld te worden aan sportverenigingen en andere buurtgroeperingen.
Het nieuwe, één-lagige gebouw gaat niet in concurrentie met het bestaande vrijstaande gebouw.
Door deze inplanting, aanleunend tegen de bestaande perceelgrenzen kan het volume zich openen naar de nieuwe speelplaats, die maximaal open getrokken wordt en helder leesbaar is. De dubbelhoge turnzaal is half onder het maaiveld voorzien. De voorgevel bestaat uit een ritmisch schrijnwerkgeheel en wordt onderbroken door metselwerkpenanten in rode baksteen. Deze penanten markeren op die manier de verschillende gebruiksfuncties van de nieuwbouw. De steen sluit qua materialiteit en metselwerkverband aan bij de materialisatie die reeds aanwezig op de site.