NL EN

KLEUTER- EN BASISSCHOOL BUITENGEWOON ONDERWIJS REMI QUADENS

De site voor de kleuter- en basisschool met accommodaties voor het bijzonder onderwijs is gelegen aan de Miksebaan te Brasschaat. Opvallend is het groene karakter en de bosrijke omgeving waar de kracht van de natuur rust en kalmte uitstraalt. Het domein huisvest naast schoolgebouwen ook andere diensten voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen en een dagcentrum voor volwassenen met een hersenletsel. Om de geschikte inplanting te bepalen van het nieuwe gebouw hebben we rekening gehouden met de bestaande aanleg en de grote bomen enerzijds, maar het we ook vooral gekeken naar de verhoudingen op het terrein, de verhoudingen van de gebouwen tot elkaar en de routing tussen de verschillende gebouwen.De structuur van het gebouw is zuiver en helder. Slechts enkele wanden en de liftkern zijn structureel en daarnaast is er een grid van kolommen dat de dakconstructie draagt. Alle ander wanden zijn invulwanden en bijgevolg vrij in te delen. Het kleurenpallet is harmonieus samengesteld.