NL EN

16 GRONDGEBONDEN SOCIALE HUURWONINGEN

De wijk Eenheid in Wilrijk wordt gekenmerkt door een mix van appartementsgebouwen, private eengezinswoningen en de oorspronkelijke tuinwijkwoningen die een belangrijke architecturale kwaliteit leveren aan de wijk. Daarnaast treffen we er groene rustzones aan zoals het Boeksveldplein, die de buurt een gezellige sfeer en schaal bezorgen. De sociale huisvestingsmaatschappij ‘Woonhaven Antwerpen’ wenst in deze wijk enkele bestaande gebouwen af te breken en te vervangen door een 16-tal grondgebonden sociale woningen.


De te slopen bebouwing op de projectlocatie heeft door haar eerder gesloten structuur weinig aansluiting met het plein of het binnengebied. Dit is in onze ogen een gemiste kans om de al aanwezige sociale structuur in de wijk te versterken.
Hoewel het plein een plek hoort te zijn voor de informele ontmoeting, ademt de Uitspanningstraat meer sociale cohesie uit, voornamelijk door de eengezinswoningen waarbij de leefruimten zich grotendeels op maaiveldniveau situeren. Het contact met de straat wordt hierdoor verhoogd en -net zo belangrijk- het contact vanaf de straat met de woning is er ook sterker aanwezig. Aan het plein ligt nu een te anonieme bebouwing met gestapelde woningen.
Het belang van het plein in combinatie met de pleinwand is een van de voornaamste uitgangspunten geweest van het ontwerp. De nieuwbouw zal de pleinwand vervolledigen over drie bouwlagen. Tussen de woningen aan het plein en deze in de Uitspanningstraat voorzien we eveneens een visuele, maar ook functionele scheiding in het bouwvolume, ditmaal in de vorm van een lagere tuinmuur. Hierdoor komen interessante perspectieven tot stand in en doorheen het bouwblok voor zowel de passant als de bewoner, waarbij de drielaagse bebouwing altijd voelbaar blijft. Er wordt zo gebroken met de huidige bebouwing die zich vooral kenmerkt door zijn monotone karakter en wordt er meer dynamiek gebracht in de gevel aan het plein. Door deze opening ontstaat tevens de mogelijkheid om de bestaande grondgebonden woningen aan de Uitspanningstraat maximaal uit te breiden met doorzonwoningen tot aan het plein.