NL EN

RENOVATIEPROJECT STEDELIJK LYCEUM OFFERANDE

Marco Polo is een multiculturele stadsschool gehuisvest in een 19de-eeuws gebouw. Een grondige renovatie was nodig voor de veiligheid en om de gebouwen beter te doen aansluiten bij de wensen en noden van het hedendaags onderwijs.
De School bestaat uit vijf bouwblokken opgesteld rondom een centrale speelplaats. De opdracht omvatte de renovatie en volledige herinrichting van de voorste en oudste gebouwen. Zowel bouwkundig als installatietechnisch werden er ingrijpende aanpassingen gedaan en werd er rekening gehouden met de historisch waardevolle elementen van de gebouwen. Waardevolle elementen werden hersteld.


Om de school veiliger te maken, werd een nieuwe trappenhal en nieuwe uitgang naar de straat gemaakt. Een groot terras verbindt de twee trappenhallen en zorgt voor extra buitenruimte op de verdieping.
Bij de keuze van materialen vormden het originele interieur de inspiratie. Soms werd hierop verder gebouwd om ingrepen te integreren, op andere plaatsen contrasteert oud met nieuw. De renovatie van de gevel, het schrijnwerk en de daken maakten een integraal deel uit van het project.
De okan-klassen zijn sober verbouwd binnen de bestaande structuren van het gebouw. De diensten voor personeel en onthaal in het hoofdgebouw vroegen om meer herstel in de detaillering. De vernieuwde inkompartij laat nu toe de oude schoolpoorten open te laten en nodigt de buurt uit voor de 2dehandswinkel die door de leerlingen als pedagogisch project wordt uitgebaat. De refterzone wordt nu ook als werkzone gebruikt. Hier prijkt een selectie van het bestaande meubilair van de oude school. Waar de stadscampus voorheen donker en dof was, baadt deze nu in het licht door de ontpitting van enkele bijgebouwen en het openmaken van tussenruimten aan de nieuwe dakspeelplaats.