NL EN

BOUWEN VAN VRIJETIJDSCENTRUM EN BIBLIOTHEEK

Het betreft de studieopdracht voor het bouwen van een vrijetijdscentrum met bibliotheek en de inrichting van de omliggende ruimte te Edegem. De studie-opdracht kadert in de Open Oproep 28 van de Vlaams Bouwmeester.


In het dorpscentrum is in feite sprake van een prachtige sequentie van een laan (vanaf het Hof Ter Linde), naar het kerkplein, via de Strijdersstaat naar het Gemeente Plein. De Strijdersstaat is een echte centrumstraat met winkels en bijzondere gebouwen, waaronder het Huis Hellemans. Het projectgebied waar de nieuwbouw gerealiseerd moet worden is hiermee aan de genoemde sequentie verbonden. We kunnen stellen dat deze belangrijke historische as van religie en adel, vandaag vergezeld wordt door sport en cultuur.
Met de realisatie van het nieuwe vrijetijdscentrum in samenhang met het Huis Hellemans ontstaat de kans om een pleinruimte toe te voegen aan de beschreven sequentie van lanen, pleinen en straten. Een nieuw plein waaraan de nieuwe bibliotheek is gevestigd voegt en hecht zich hierdoor op natuurlijke wijze aan de reeds bestaande sequentie van stedelijke (dorpse) ruimten.
Door dit plein eveneens een hechting te geven met de structuur van ` het groene Edegem` wordt het gebouw en het nieuwe plein ook op een meer informele wijze in de dorpsstructuur ingepast.

Het nieuwe gebouw wil een baken zijn, een markeerpunt op de as. Langs die as definiëren zich dus nu pleinen die als kamers de gemeente indelen en schaal verschaffen. Zonder te zoeken naar spektakel, geven we schaal en identiteit aan deze functies in dat grotere kader.
Naast de ‘kamers’ die we onderscheiden in het stedelijke weefsel dmv pleinen en assen, vinden we in de opstelling van de gebouwen ook een enfilade van kamers terug: binnenkamers en buitenkamers: de kamers van Huis Hellemans, de kamers van de beeldentuin, de buitenkamer, de kamers voor ontspanning en de kamers van de bibliotheek.