NL EN

BOUWEN EN INRICHTEN KINDERVERBLIJF BRABBEL

Het betreft een kinderdagverblijf met 8 leefgroepen in Antwerpen-Noord. Aangezien het bebouwbare binnengebied aansluiting vindt bij het openbaar domein is het programma aangevuld met 1 woning en 4 appartementen. Het binnengebied wordt, gezien de schaal en de densiteit van de wijk, niet ontpit, maar hierin wordt de kinderopvang verankerd. Deze kribbe versterkt het buurt- en het sociale weefsel van de wijk en draagt bij tot de verdichting en de versterking van het stedelijke weefsel. Het lokaal bouwblok fungeert zo als beschutting voor de kinderen en als ontmoetingsplek voor de betrokkenen uit de wijk.


De schaal van het project maakt enerzijds dat het voldoende kritische massa bevat om zich niet ondergeschikt op te stellen, maar anderzijds dat er moet worden gewaakt over de leefbaarheid van dit binnengebied. De densiteit was kritisch en het programma flirtte met de grenzen van de site. Zowel het programma, de werking van de kribbe, de brandvoorschriften als de feitelijke toestand vragen om de situering van het overgrote deel van de ruimten op de begane grond. Om aan te sluiten bij de wetmatigheden van de context en de ruimtelijke structuur, opteren wij voor een schijnbare ‘verkaveling’ van dit binnengebied met een gelijkaardige verhouding als de kavels in het bouwblok waarbij de verhouding bebouwing/open ruimte in evenwicht blijft. Dit trekken we door in de inrichting d.m.v. pleinen en straten waarvan slechts de krijtlijnen worden aangereikt en die kunnen worden ingevuld naargelang de behoeften van de gebruikers. Elke leefgroep heeft rechtstreeks toegang tot de buitenruimten: een luifel voorkomt aan de zuidzijde rechtstreekse zoninval en aan de noordzijde geeft het beschutting voor de kindjes die in de buitenlucht slapen. De tuin is gemeenschappelijk.


Het kunsttraject werd een samenwerking met Roeland Tweelinckx die grafisch sterke beelden voorzag als identificatie van de leefgroepen. Hij werkte ook een hele huisstijl uit voor het dagverblijf.