UPDATE FILTER NL
SELECT ALL EN
CLEAR ALL
SCHOLEN VAN MORGEN - NIEUWBOUW SCHOOL WOUDLUCHT
[HEVERLEE]
2010
ARCHITECTUUR, NIEUW, SPORT & CULTUUR, MASTERPLANNING, ONDERWIJS, PUBLIEK, WEDSTRIJDEN
SCHOOL INVEST

3001 HEVERLEE
3 Prosperdreef
Woudlucht is een school met veel gelaagdheden en gevoeligheden: gemengde leeftijden, verschillende opleidingen en een grote vraag naar differentiatie en extra zorg maken het tot een complex geheel. Het werd een uitdaging om een school te maken op schaal van deze gebruikers. Het nieuwe Woudlucht is een multifunctionele accommodatie geworden en wijkt af van het 20ste -eeuwse model van een schoolgebouw met klassen, afgelijnde speelplaats, schoolpoort ed. Het vertaalt zich als een leerlandschap, dat intuïtief kan worden gebruikt, dat inspireert en zich flexibel opstelt naar gebruikers en omgeving.