UPDATE FILTER NL
SELECT ALL EN
CLEAR ALL
BASISSCHOOL 'T EGELTJE
[MOL]
2008
ARCHITECTUUR, INTERIEUR & DESIGN, ONDERWIJS, WERKOMGEVING, PUBLIEK, WEDSTRIJDEN
GO! GEMEENSCHAPSONDERWIJS

2400 MOL
24 Beukenbosstraat
Uitgangspunten in onze zoektocht naar een actualisatie van het paviljoentype waren onderzoek naar modulering en mogelijkheden tot standaardisatie en prefabricatie. Modulering zorgt ervoor dat we elke m² nuttig gebruiken en leent zich tot een intelligent en duurzaam bouwsysteem met vaste maten waarmee snel en eenvoudig kan gebouwd worden. Door onderzoek van maatvoering van functies en hoe deze zich tot elkaar verhouden creëren we als het ware een ‘blokkendoos’ waarmee volgens de programmabehoefte van elke school geschakeld, gestapeld, gedraaid, gekoppeld,... kan worden tot de ‘ideale school’.
Het onderzoek resulteert in skeletbouw (volgens het drager/inbouw-principe), waarbij binnen een raster van 6 op 6 m de ‘bouwstenen of modules’ georganiseerd worden en een flexibele invulling en uitbreiding mogelijk is. Door te werken met een skelet dat ‘vrij’ invulbaar is, bekomen we een flexibel systeem dat eenvoudig te wijzigen is aan de binnenzijde (organisatie van ruimtes) en gemakkelijk uit te breiden is aan de buitenzijde. Door op een intelligente en creatieve manier het rationele, modulaire bouwsysteem toe te passen resulteert het principe in een waaier van schoolontwerpen met specifieke ruimtelijke kwaliteiten waarvan maximaal gebruik gemaakt wordt.Het respect voor de aanwezige open ruimte vraagt om een compacte opstelling met een minimale footprint. Daarom organiseren we de school op 2 bouwlagen. Een luifel verbindt de nieuwbouw met kleuterblok.Een aaneenschakeling van publieke ruimtes met vides en transparante wanden geven het gebouw een open karakter en zorgen voor verras-sende doorzichten. De dubbelhoge polyvalente ruimte vormt de schakel tussen klassen en technische blok + turnzaal, en heeft uitlopers in de vorm van ‘leerpleinen’ waarrond de klassen zijn geschikt. De typologie van het paviljoen wordt herdacht waarbij de basis- organisatie bewaard blijft met een centrale polyvalente ruimte (tevens inkom, overdekte speelplaats, refter, film- en feestzaal) waarrond de klassen en nevenfuncties geschikt worden. De ruimte wordt maximaal benut waardoor een ‘leerlandschap’ ontstaat dat open is, toegankelijk en duidelijk leesbaar. Iedereen werkt er in een directe relatiemet elkaar samen, in een sfeer van openheid, gelijkwaardigheid en flexibiliteit.