UPDATE FILTER NL
SELECT ALL EN
CLEAR ALL
NIEUWBOUWWONING OP EEN HELLING ELE
[STEENDORP]
2005
ARCHITECTUUR, NIEUW, PRIVAAT, HUISVESTING
WONING ELE
Het betreft een terrein met een talud met een steile helling langs een verstedelijkte toegangsweg. Een straat met typische rijwoningtypologie en een achtergevel die uitkijkt over zowel bebouwing als in de verte over de Schelde.