UPDATE FILTER NL
SELECT ALL EN
CLEAR ALL
HERINRICHTING KIELPARK
[ANTWERPEN]
2009
bosch-slabbers landschapsbureau
SPORT & CULTUUR, RENOVATIE, OMGEVING, PUBLIEK
STAD ANTWERPEN

ANTWERPEN
Het Kielpark wordt een essentieel onderdeel van het stadshart van Kiel. Het park opent zich naar haar omgeving en wordt met een promenade aangesloten op het nieuwe winkelplein. Het park wordt een trekker voor Kiel door de toevoeging van een grote speeltuin voor alle leeftijden met een horecavoorziening.
Herinstallatie van de sportvoorzieningen zorgen voor een betere spreiding van alle activiteiten over het park. De beplantingsstructuur wordt met oog voor de bestaande kwaliteiten aangepakt. Doorzichten en transparantie smeden het park aaneen. Impliciete speelaanleidingen en de mogelijkheden voor ontmoetingen in het park versterken het informele karakter van het stadsdeel Kiel. Het masterplan vormt een visie voor de langetermijnontwikkeling. Gefaseerd worden de verschillende planonderdelen verfijnd en gerealiseerd. In eerste instantie werd de globale groenstructuur aangepakt, waarna de toegangen tot het park werden gerealiseerd. De volgende fase was de renovatie van het sportgebouw en de realisatie van de bovenlokale speeltuin.Voor het voetbalgebouw werd de bestaande structuur behouden en grondig gerenoveerd. De sfeer van de oude kantine werd vertaald naar een hedendaagse vorm, de kleedkamers grondig aangepakt.De speeltuin werd een natuurlijk speelveld met veel aandacht voor duurzaam spel en natuurlijke materialen om het parkgevoel te versterken.