UPDATE FILTER NL
SELECT ALL EN
CLEAR ALL
VERBOUWEN EN INRICHTEN APPARTEMENT
[ANTWERPEN]
2014
INTERIEUR & DESIGN, RENOVATIE, PRIVAAT, WERKOMGEVING
JUST DID IT

2000 ANTWERPEN
50b Frankrijklei
Het bestaande appartement van de jaren '60 werd gerennoveerd tot een hedendaagse, open leef- en werkruimte. Door de oude keuken met het terrasje open te maken naar de leefruimte, ontstaan een openheid en lichtheid die voorheen ontbrak. Elementen en vloeren van vroeger bleven bewaard en contrasteren met de nieuwe ingrepen.