UPDATE FILTER NL
SELECT ALL EN
CLEAR ALL
KINDERCAMPUS THEODOORTJE VUB
[JETTE]
2016
ARCHITECTUUR, ZORGSECTOR, NIEUW, INTERIEUR & DESIGN, ONDERWIJS, WERKOMGEVING, PUBLIEK, WEDSTRIJDEN
Vrije Universiteit Brussel

1090 JETTE
103 Laarbeeklaan
De kindercampus is opgevat als een aaneenschakeling van straten, pleinen en informele ontmoetingsplekken en scheppen een kader voor het sociale leven in dit gebouw dat een kinderdagverblijf, kleuter- en basisschool, scoutslokalen en kantoren voor Huis van het Kind en CAW op de site van de VUB verenigt. Een heldere, leesbare structuur van de gebouwen, een duidelijke routing en een hoog ambitieniveau qua duurzaamheid, liggen aan de basis van dit ontwerp.
We kozen hier voor een opbouw in het bestaande talud van de site, grenzend aan het natuurgebied om de schaal van het gebouw en de beleving van gebouw en omgeving maximaal af te stemmen op de gebruikers. Dit in tegenstelling tot de rest van de 'betonnen' site van de huidige universiteitscampus. De integratie van groen en licht en de beleving ervan op de volledige kindercampus staan centraal.Het gebouw zal ook openstaan voor mensen uit de buurt om de wijk en de campus meer aan elkaar te linken. Belangrijk bij een gebouw met zovele gebruikers is ook de leesbaarheid, de integrale toegankelijkheid en de logische, heldere routing. Het materialenpallet zal, ook in functie van de duurzaamheidskeuzes en de akoestiek, worden afgestemd op die integrale beleving: warme, duurzame en onderhoudsarme materialen in een aangenaam kleurenpallet zullen de campus haar eigenheid geven.De aanleg kadert in een masterplan van de hele site (door OMGEVING ) waar minder verkeer en meer groen is voorzien op de gehele campus. De bouw van een parkeergebouw aan de straat en de aanleg van openbaar vervoer zal in de toekomst de site autoluw kunnen maken. We volgen ook op ons terrein het STOP-principe met gescheiden verkeersstromen voor leveringen.Anderzijds zoeken we aansluiting bij de beschermde natuurzone NATURA 2000 dat grenst aan ons gebouw om ook een natuurbelevingsroute te integreren in het pedagogische project van de kindercampus (natuurbewustzijn, milieu-educatie, waterzuivering, wadi, biodiversiteit, fauna en flora,…). Het gebouw zelf zal een compact exo-skelet worden met een vrije invulling voor maximale flexibiliteit. De daken fungeren als groendaken, als verharde en niet-verharde speelplaatsen om de impact op de grond te verkleinen.