UPDATE FILTER NL
SELECT ALL EN
CLEAR ALL
MASTERPLAN DE LEEREXPERT
[DEURNE-ANTWERPEN]
2015
MASTERPLANNING, EDUCATION, ENVIRONMENT, PUBLIC, COMPETITIONS
AG STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN
De opdracht bestond uit het opstellen van een toekomstgericht masterplan voor de schoolcampus van de Leerexpert in Antwerpen, die een ruimtelijke vertaling is van de pedagogische visie van de school. Ruimtegebrek en versnippering zijn de twee voornaamste knelpunten op de bestaande schoolsite. Zeer specifiek moesten de geprofileerde vaklokalen op korte termijn worden aangepakt.
In dit project zijn niet enkel de gebouwen zelf en hun programmatische invulling, maar ook de buitenruimte, ontsluiting en circulatie, uitstraling en beeldkwaliteit onderzocht. Tevens is speciale aandacht uitgegaan naar een doelmatige fasering, dit in functie van zowel de doorlichting, de budgettering als het blijvend gebruik van de school.