UPDATE FILTER NL
SELECT ALL EN
CLEAR ALL
NIEUWBOUW PROJECT 'EENHEID' MET 18 GRONDGEBONDEN SOCIALE WONINGEN
[Wilrijk, ANTWERPEN]
2012
ARCHITECTUUR, HUISVESTING, WEDSTRIJDEN
WOONHAVEN ANTWERPEN
De wijk Eenheid te Wilrijk, gelegen in het zuidelijk deel van Antwerpen, ontstond als een tuinwijk naar aanleiding van de bevolkingsgroei na de Eerste Wereldoorlog. De wijk wordt gekenmerkt door een mix van appartementsgebouwen, private eengezinswoningen en de oorspronkelijke tuinwijkwoningen die een belangrijke architecturale kwaliteit leveren aan de wijk. Daarnaast treffen we er groene rustzones aan zoals het Boeksveldplein, die de buurt een gezellige sfeer en schaal bezorgen.
De sociale huisvestingsmaatschappij ‘Woonhaven Antwerpen’ wenst in deze wijk enkele bestaande gebouwen gelegen aan het Boeksveldplein en de Uitspanningstraat af te breken en te vervangen door een 18-tal grondgebonden sociale woningen.