UPDATE FILTER NL
SELECT ALL EN
CLEAR ALL
UITBREIDING EN MASTERPLAN WOON-EN ZORGPROJECT SITE SINT-BARTHOLOMEUS
[MERKSEM]
2010
ZORGSECTOR, RENOVATIE, MASTERPLANNING, PUBLIEK, WEDSTRIJDEN
ZORGBEDRIJF ANTWERPEN

2170 MERKSEM
6 Jaak De Boeckstraat
Woon- en zorgcomplex Sint Bartholomeus is ingebed in een rustig woongedeelte van de wijk Oud-Merksem. Het huidige complex bestaat uit verschillende generaties gebouwen welke plaatselijk verbonden zijn met gebouwen gebruikt door Artesis Hogeschool. Een masterplan beschrijft de renovatie van de complete site in twee fasen.
Fase 1 bestaat uit een uitbreiding en renovatie van één RVT-vleugel. Op deze vleugel worden twee nieuwe verdiepingen gebouwd en wordt het aangrenzende inkomgebouw vervangen en gekoppeld aan het RVT. Na oplevering van de eerste fase verhuist de Hogeschool en wordt gestart met fase 2: In de vrijgekomen gebouwdelen worden serviceflats en andere woonvormen voorzien. Ook wordt het administratieve gedeelte gecentraliseerd.In het masterplan is de renovatie van de site opgevat als een serie ingrepen die enerzijds de capaciteit van het woon- en zorgcomplex vergroten en anderzijds de gefragmenteerde site weer één geheel maken. Door middel van afbraak van enkele gebouwdelen wordt de site als geheel weer leesbaar gemaakt en biedt het complex ruimte voor kwalitatieve buitenruimtes.Het ontwerp voor fase 1 wordt gekenmerkt door subtiel onderscheid tussen de bestaande bakstenen gebouwdelen en de toegevoegde dakopbouw en inkomzone. Een accentvoeg scheidt de oudbouw van de nieuwbouw en qua materialisatie is gezocht naar warm uitziende materialen die niet te sterk contrasteren met de bestaande bakstenen gevels. Nieuwe gevels worden voorgesteld als een lichte lamellenstructuur ingevuld met glazen en gesloten delen. De toevoegingen en ingrepen die voorzien zijn in fase 2 worden op dezelfde wijze gematerialiseerd waarmee een coherent beeld en verhaal ontstaat.