UPDATE FILTER NL
SELECT ALL EN
CLEAR ALL
BOUWEN EN INRICHTEN KINDERVERBLIJF BRABBEL
[ANTWERPEN]
2008
ARCHITECTUUR, ZORGSECTOR, NIEUW, INTERIEUR & DESIGN, ONDERWIJS, PUBLIEK, HUISVESTING, WEDSTRIJDEN
AG VESPA en AG KOP

2018 ANTWERPEN
9 regentstraat - wetstraat
De hoofdopdracht van deze wedstrijd bestond in het ontwerpen van een kinderdagverblijf in Antwerpen-Noord. Aangezien het bebouwbare binnengebied via drie percelen aansluiting vindt bij het openbaar domein is het programma bijkomend aangevuld met een aantal wooneenheden (1 woning en 4 appartementen). We hebben hier te maken met een binnengebied dat, gezien de schaal en de densiteit van de wijk, niet ontpit wordt, maar waarin een kinderopvang wordt verankerd. Deze kribbe versterkt het buurt- en het sociale weefsel van de wijk en draagt bij tot de verdichting en de versterking van het stedelijke weefsel. Het lokaal bouwblok fungeert zo als beschutting voor de kinderen en als ontmoetingsplek voor de betrokkenen uit de wijk.
De schaal van het project maakt enerzijds dat het voldoende kritische massa bevat om zich niet ondergeschikt op te stellen, maar anderzijds dat er moet worden gewaakt over de leefbaarheid van dit binnengebied. Het werd ons snel duidelijk dat de densiteit kritisch was en dat het programma van eisen flirtte met de grenzen van de site. Zowel het programma, de werking van de kribbe, de brandvoorschriften als de feitelijke toestand vragen om de situering van het overgrote deel van de ruimten op de begane grond. Om aan te sluiten bij de wetmatigheden van de context en de ruimtelijke structuur, opteren wij in dit voorstel voor een schijnbare ‘verkaveling’ van dit binnengebied met een gelijkaardige verhouding als de kavels in het bouwblok. Zo ontstaat een nieuw soort stedelijkheid van het binnengebied waarbij de verhouding bebouwing/open ruimte in evenwicht blijft. Deze stedelijkheid trachten we door te trekken in de inrichting d.m.v. pleinen en straten waarvan slechts de krijtlijnen worden aangereikt en die kunnen worden ingevuld naargelang de behoeften van de gebruikers.Elke leefgroep heeft rechtstreeks toegang tot de buitenruimten: een luifel voorkomt aan de zuidzijde rechtstreekse zoninval en aan de noordzijde geeft het beschutting voor de kindjes die in de buitenlucht slapen. De tuin is gemeenschappelijk.Met een energiepeil van K35 blijft kinderdagverblijf Brabbel ruim onder de wettelijke norm. Zo zijn er fotovoltaïsche panelen op het dak geïnstalleerd, wordt het warmwater uit een zonneboiler gehaald, werkt men met vloerverwarming op lage temperatuur, werden er hoog efficiënte verlichtingstoestellen voorzien en wordt het regenwater gerecupereerd.