UPDATE FILTER NL
SELECT ALL EN
CLEAR ALL
STUDIE UITBREIDING BEGELEIDINGSTEHUIS WINGERDBLOEI
[DEURNE]
2005
ARCHITECTUUR, ZORGSECTOR, NIEUW, RENOVATIE, ONDERWIJS, HAALBAARHEID, WEDSTRIJDEN
WINGERDBLOEI VZW
Wingerdbloei is een opvangtehuis voor meisjes in Deurne. Het programma bestond uit een combinatie van leefgroepen, kamertraining, kort-verblijf, projectwerking en administratie. Het programma moest ingebed worden in de structuur van de bestaande bebouwing op een terrein tussen twee straten. Het grootste programma werd in een bouwblok voorzien aan de ene zijde en een meer huiselijke en kleinere schaal van bebouwing in de straat aan de andere kant. Het centrale bouwblok zouden we afbouwen om zo een geheel te vormen en het campusgevoel te versterken.