UPDATE FILTER NL
SELECT ALL EN
CLEAR ALL
HERBESTEMMING KLOOSTER TOT SENIORENFLATS - DENDERRUST
[HERDERSEM]
2010
i.s.m. LAB Christa De Wachter
ARCHITECTUUR, ZORGSECTOR, NIEUW, INTERIEUR & DESIGN, RENOVATIE, PRIVAAT, HUISVESTING, WEDSTRIJDEN
DENDERRUST DIENSTENGROEP VZW

9310 HERDERSEM
12 Alfons de Cockstraat
De opdracht betreft de herbestemming van het kloostercomplex en de uitbreiding ervan met een nieuwbouwvleugel voor 29 seniorenflats, 12 zorgkamers, dagopvang, multiculturele ruimte en mini-crèche. Met het oog op een functionele relatie tussen de entiteiten dient een verbin­ding te worden gerealiseerd met het huidige woon- en zorgcentrum.
Tevens dient de valorisering van de bestaande buitenruimtes in het project te worden opgenomen.
Denderrust wil een referentie zijn voor ouderenzorg in al zijn facetten, van vol­ledige zelfredzaamheid tot palliatieve zorg. Er wordt een intergenerationele toekomst- visie nagestreefd door een mini-crèche te voorzien. De multiculturele ruimte (voormalige kapel) dient als stille ruimte en tevens voor dagopvang.
Denderrust wil een open woonplaats zijn, een woonwijk, geïntegreerd in de gemeente.Naar analogie met de woonwijk willen we een kader scheppen waarin een bedrijvig buurtleven mogelijk wordt door middel van een open circulatie doorheen het gebouw, zonder hierbij de privacy van de bewoners te schaden.De aaneenschakeling van straten, pleintjes en informele ontmoetings-plekken, zowel in als buiten het gebouw, scheppen een kader voor het sociale buurt­leven van deze nieuwe woonwijk.De herbestemming van het 19de eeuwse complex met haar karakteristiek beeld in het dorp, tot een hedendaagse vorm van ouderenzorg met compatibele functies, vormt de schakel tussen het schooltje en het bestaande complex. Binnen de strakke structuur van het complex willen wij voldoende aandacht schenken aan de gevoeligheden van de plek en de bewoners.De heldere structuur van de gebouwen, de leesbaarheid van het geheel en de routing doorheen het volledige complex zijn belangrijke uitgangspunten in het ontwerp- proces.Dankzij die helderheid en het sobere palet van materialen en vormen krijgen de individuele elementen en de inbreng van de bewoners een pertinente rol in het geheel, wat het ‘thuisgevoel’ in grote mate bevordert.In het gebruik ervaart men de meerwaarde van de routing langs de publieke ruimte, de crèche, via de straten in het semi- buitenklimaat en langs het tuinpad. Onderweg is voldoende ruimte en gelegenheid voor ontmoetingen, ont­spanning en sociaal contact. Het is de beleving die het complex maakt tot een warme thuis voor alle gebruikers.