UPDATE FILTER NL
SELECT ALL EN
CLEAR ALL
GEMEENSCHAPS- EN JONGERENCENTRUM
[Antwerpen]
2010
ARCHITECTUUR, NIEUW, INTERIEUR & DESIGN, SPORT & CULTUUR, ONDERWIJS, OMGEVING, PUBLIEK
STAD ANTWERPEN

2030 Antwerpen
12 Herman Vosstraat 1a
Het betreft een nieuwbouwproject op de locatie van een bestaande parkeergarage en is onderdeel het masterplan voor de Roozemaai. Dit project is de eerste hefboom om de leefkwaliteit op die plek in de stad te verbeteren.
De site vormt een belangrijke schakel tussen de wijk Roozemaai en Ekeren. Eén van de belangrijkste doelstelling is om de link tussen deze wijken te versterken. De bestaande garage wordt momenteel ervaren als een obstakel tussen de twee wijken.
Het gebouw wordt aan de zuidzijde van het perceel ingeplant, met een de lange gevel O-W langs de toekomstige straat. Zo ontstaat er een natuurlijk wandvorming langsheen deze toekomstige as. De hoofdinkom wordt voorzien op de kruising van de 2 straten en wordt volledig binnen de footprint van de bestaande garage gebouwd.Het gebouw wordt zowel naar de straat, als naar het plein, opengewerkt om de link tussen de 2 wijken te versterken en de levendigheid van de wijk te verhogen. Het gebouw maakt in het midden een knik. Dit levert een boeiender perspectief vanuit straat en versterkt de beleving van binnenuit en het breekt tevens de lengte van het gebouw. Het volume knikt een tweede keer in aanzicht. Zo wordt het dak opgetild, en ontstaat het beeld van een shelter, een beschutte plek om te vertoeven. Het dak wordt volledig een groen dak.